To the point

Deze website staat centraal binnen een sociaal marketingconcept dat fungeert als een financieringsvehikel, de fondsen worden aan diverse sociale projecten besteed en maakt het ook mogelijk om tegenprestaties te leveren voor wie hierin participeert. Dit sociale marketingplan gaat uit van een co-creatieve modus operandi waarbij zoveel mogelijk partijen betrokken worden. Onder de juiste omstandigheden kan dit plan werk verschaffen aan diegenen die zich in de doelstelling kunnen vinden, alles hangt af van het succes dat steeds grotere vormen kan aannemen. Voor dit plan zoeken we continu naar ‘sociale relatiebeheerders’, het doel is ‘duurzame menselijke vooruitgang’.

Financieringsvehikel

Aan de basis is dit sociale marketingplan niet anders dan traditionele ‘crowd funding’, hiervoor kunnen we beroepen op reeds bestaande mechanismen en trachten hier nieuwe elementen aan toe te voegen. Zoveel als mogelijk wordt in tegenprestaties voorzien waardoor WIN-WIN situaties gecreĆ«erd worden. Het wordt kunst om in de eerste plaats onze ‘spaarpot’ te vullen om het geld nadien te kunnen wegschenken volgens nader te bepalen criteria. Het plan maakt gebruik van eenvoudige basisprincipes waarna nog veel meer modules kunnen ingevoegd worden, we starten met een ‘mise en place‘.

Tegenprestatie

Dit plan wil niet enkel fondsen verzamelen, het wil ook een tegenprestatie leveren voor diegenen die intekenen. Deze tegenprestatie kan zeer divers zijn, zowel direct als indirect. Naarmate het succes wordt een terugkoppelingssysteem opgezet, dit wil zeggen dat in- en externe leden hun competenties inzetten waar dat gepast lijkt. Dit is de directe tegenprestatie die het WIN-WIN aspect bekrachtigt. Indirect gaan we continu brainstormen opdat nog meer co-creatieve samenwerking tot stand kan komen, hierin zijn we speels en vindingrijk waarbij verschillende acties op het getouw kunnen gezet worden. Finaal moet elke actie een positieve weerslag hebben op het geheel, het bundelen van alle competenties en verschillende partijen staat dan ook centraal.

Trendsetter

Dit plan kent een procesfilosofische onderbouw waarin kennisdeling een belangrijk element vormt. Los van de traditionele fondsenwerving volgen we evolutionaire tendensen en charmeren mensen dan ook graag om deze trend te volgen, dit is een geheel vrije keuze en kunnen hierin slechts een voorbeeld stellen. Door het bundelen van alle partijen ambiĆ«ren we een duurzaam vehikel waarin geld als katalysator of communicatiemiddel gezien wordt. Dit plan is onderdeel van een veel ruimer plan met als doel ‘duurzame menselijke vooruitgang’, ook hiertussen bestaat een wisselwerking. (lees verder)

Festina Lente

Werner Van Ginneken
00 32 (0) 498-50.46.24

Advertenties