In concreto

Dit sociale marketingplan bestaat uit tal van modules en start bij het leggen van de eerste steen. Om niet in detail te verzanden beperken we ons voorlopig tot de meest eenvoudige modules. De benchmark ‘BTW-mechanisme’ komt hierin tot uiting en vereist co-creatie met het bedrijfsleven, op zich niets nieuws tenzij de sociale dimensie die we hieraan toevoegen. We rekenen op de creativiteit van de participanten om meer elementen toe te voegen, om deze reden beperken we ons tot de naakte essentie die voldoende inspiratie biedt. De eerste module betreft een ‘bijdrage op factuur’, enerzijds binnen een B2B omgeving, anderzijds B2C.

B2B

Participerende bedrijven rekenen op uitgaande facturen een milde bijdrage aan de bedrijfsklanten, op regelmatige basis wordt dit doorgestort aan ‘het concept’. Dit is de grondslag en ook niet meer dan dat. Deze bijdrage is nader te bepalen naargelang de keuze van het bedrijf en veel hangt af van het soort bedrijf en de haalbaarheid. Deze instap kan ook een tijdelijk karakter hebben, idealiter wordt dit duurzaam. Deze methode kunnen we in een staffel voorstellen en gemakshalve nemen we aan dat een bijdrage van 0,50 € per factuur billijk is. Als voorbeeld, in de eerste periode vinden we 10 bereidwillige partners en elk heeft een output van 1.000 facturen op maandbasis (ic grote bedrijven). Dit resulteert in een bruto opbrengst van 5.000 €, in de tweede periode vinden we 20 partners met een output van 500 facturen … enzoverder.

output facturen x bijdrage = bruto opbrengst

B2C

Binnen deze module onderscheiden we ook een ‘bijdrage op factuur’ binnen een B2C omgeving, dit is analoog aan de B2B benadering maar nu richting de consument. Ook hier is het pricipe eenvoudig, onze staffel is soortgelijk maar het speelveld verlegt zich naar de winkelier en winkelketens. Gemakshalve nemen we aan dat een bijdrage van 0,10 € per aankoop billijk is. Naargelang het klantenpotentieel per maand ontstaat onderstaand resultaat, voor winkelketens is het aantal aankopen beduidend hoger dan voor de zelfstandige winkelier. In dit voorbeeld zullen finaal 74 winkeliers zich aangesloten hebben aan ‘het concept’, dit zijn grote en kleine winkels.

aantal aankopen x bijdrage = bruto opbrengst

Traditie

Het concept sluit de traditie niet uit maar voegt er extra elementen aan toe, dit wil zeggen dat traditionele fondsenwervingen het concept kunnen aanvullen. De intentie is om finaal tot een overkoepelend mechanisme te komen waaronder alle behoeftige organisaties ressorteren. Ook hierbinnen kunnen we onze creativiteit aanwenden om tot meer synchronisatie te komen, dit maakt dat organisaties zich meer kunnen richten tot hun kerntaken. Dit is een deelproject binnen het globale plan, een project dat meer tijd nodig heeft om tot ontwikkeling te komen maar alvast het vermelden waard.

Sociale Marketing

Voor de marketing kunnen we idealiter beroepen op het mechanisme dat reeds beschikbaar is binnen de bedrijven. Verkopers kunnen dit concept meenemen naar hun klanten met de vraag om participatie. Dit maakt dat het proces versneld kan worden, dit noemen we het ‘clusterbomeffect’. Wishfull thinking, wanneer op elke factuur in het economische circuit een dergeljke bijdrage wordt gevraagd dan zijn we geslaagd in onze missie. De vermelding op de factuur betekent sowieso dat meer bekendheid verworven wordt, tegelijkertijd kan er gesproken worden over de opzet en finale doelstelling. Door dit kruisbestuivend element hopen we dan ook meer co-creatieve samenwerking te induceren. Ook individuele acties kunnen het concept bekrachtigen via ‘mond aan mond’ reclame. Hoe dan ook, het verzamelen van fondsen is onze eerste prioriteit. Voor bedrijven mag het duidelijk zijn dat ruimte geboden wordt voor reclame, hierover later meer.

Sociale Relatiebeheerder

Een team van sociale relatiebeheerders draagt zorg dat alles in goede banen blijft verlopen, zij krijgen een portefeuille toebedeeld die ze als een ‘goede huismoeder-vader’ behartigen. Verschillende relatiebeheerders staan centraal in verbinding met elkaar, dit betekent dat interactie mogelijk wordt en tegenprestaties georganiseerd kunnen worden.  De sociale relatiebeheerders – samen met de deelnemers – zijn creatief in de verdere invulling en delen deze informatie opdat een ‘best practice’ methode zich ontvouwt. Sociale relatiebeheerders zijn principieel onbezoldigd en fungeren als kaderbewaarders van het totale concept, in deze hoedanigheid behouden ze alle neutraliteit zoals eigen aan het concept.

Tegenprestaties

In tegenstelling tot reguliere ‘crowd funding’ willen we vooral mensen werk verschaffen en tegelijkertijd WIN-WIN situaties creëren. Dit wil eenvoudig zeggen dat de participant een tegenprestatie mag verwachten en hangt af van de competenties die in het netwerk opgenomen kunnen worden, dit kan zeer divers zijn. Deze tegenprestaties worden geleverd vanuit een andere entiteit met juridische rechtsgeldigheid, een voorbeeld is Thinking Twice Consult. In een ideaal scenario betekent dit dat de SROI groter wordt dan de effectief geleverde bijdrage, dit zonder garantie weliswaar. Door het bundelen van kennis en expertise wordt deze mogelijkheid wel groter, dit als neveneffect van de co-creatieve attitude van onze werkzaamheden. Anders gezegd, dit concept betreft een ALL INN waarin we alles met alles trachten te verbinden.

Andere Modules

Het principe mag nu duidelijk zijn en op zich niet eens zo moeilijk, binnen het totale concept bestaan echter meer creatieve ideeën. Zo is bijvoorbeeld de invoering van ‘sociaal geld‘ een apart verhaal, dit project is – doch niet minder interessant – iets complexer om in korte tijd te realiseren. Ideeën zijn als zaadjes die voeding nodig hebben om te groeien, het is als continu brainstormen om finaal tot de meest excellente organisatievorm te komen. Dat we daar niet altijd in zullen slagen is ondergeschikt aan de intentie en drijfveer, een proces van vallen en opstaan waardoor we ook steeds meer leren.  Alles start bij het begin en de intentieverklaring. (lees verder)

Advertenties