Neutraliteit

Een van de belangrijkste aspecten van dit sociale marketingconcept is de neutrale entiteit, dit wil zeggen dat het geen rechtspersoon is in de traditionele zin van het woord. Simpel gezegd, dit concept betreft a priori een ‘neutrale spaarpot’ waar mensen wel/niet een bijdrage toe leveren. Het enige dat we principieel nodig hebben is een bankrekening om alle financiële transacties te regelen.

Ethische commissie

Een ethische commissie draagt zorg dat alles rechtvaardig verloopt, dit zijn sowieso vrijwilligers die geen inkomsten puren uit deze activiteit. Deze ethische commissie is wel speels en creatief in het vinden van extra spelelementen binnen het totale concept. Het instromende geld wordt naargelang periodieke doelstelling en deelprojecten beheerd, verder worden er door ‘het concept’ geen kosten gemaakt. Alle kosten hieraan verbonden worden gefinancierd door externe partners en dan ook op die respectievelijke balansen gewaardeerd, deze kosten zijn principieel minimaal.

Modaliteiten

De modaliteiten voor de ethische commissie zijn soortgelijk aan andere commissies maar berust volledig op vertrouwen. Elk vermoed misbruik wordt door de leden openbaar gemaakt via de daartoe bestemde kanalen. De samenstelling varieert periodiek maar in grote mate wordt deze commissie geleid door impulsen en ideeën die van buitenaf komen. De commissie draagt ethiek hoog in het vaandel en werkt kaderbewarend. Uiteindelijk valt hierover weinig te zeggen, antwoorden zijn vooral te vinden in de daden. De enige tegemoetkoming is dat een deel van de inkomsten vrij mag besteed worden door wie zetelt in de commissie, doch onder de voorwaarden zoals het concept deze filosofie schraagt.

Tegenprestaties

Het spreekt voor zich dat veel organisaties in aanmerking komen om een storting te ontvangen, dit is vergelijkbaar met traditionele subsidies. Wat we niet doen is hier een papierslag van maken dan wel zijn intermenselijke relaties belangrijk. We kunnen maar verdelen wat er in de spaarpot zit, het geld komt altijd anderen toe. Als voorbeeld kunnen we een deel van het geld storten aan een denk- en doetank die volgens dezelfde filosofie werkt. Vanuit deze denk- en doetank kunnen bv de tegenprestaties geregeld worden, net zoals het een ruimte biedt voor extra werkgelegenheid. (lees verder)

Thinking Twice Consult

Advertenties