Vraag & antwoord

Om het plan verder te ontwikkelen beroepen we op de creativiteit van de deelnemers, binnen deze ‘open ruimte’ is veel mogelijk waarvoor tal van ideën reeds geopperd kunnen worden. Doelbewust hebben we gekozen om dit niet alles in detail te willen toelichten. Op deze pagina een aantal belangrijke vragen en antwoorden die een beter begrip toelaten, schroom niet ons uw vraag te stellen. In algemene zin, wat vooral belangrijk is de sociale dimensie die we toevoegen aan het totale netwerk, het bundelen van alle partijen is dan ook een doel op zich.


Uw plan is in grote lijnen duidelijk, door gebruik te maken van het bestaande BTW-mechanisme wordt de geldstroom (ic ‘bijdrage op factuur’) onmiddellijk afgeleid naar ‘het concept’ of de ‘neutrale spaarpot’, zoals u het noemt. Hierover heb ik een aantal technische vragen. Een eerste, is de bijdrage op zich onderhevig aan BTW? Ten tweede, hoe staat de BTW-administratie hier tegenover?


Dit is alvast een zeer fundamentele vraag en bepaalt in grote mate het verdere verloop van het traject dat we voor ogen hebben. Principieel zijn beide opties mogelijk, toch kiezen we om de bijdrage onderhevig te maken aan het BTW-tarief dat van toepassing is op de dienst of product van de factuur. Dit is een strategische keuze, langs de ene kant betekent het extra inkomsten voor de overheid, gezien de lage bijdragen is dit minimaal. Op deze manier creëren we wel een WIN-WIN situatie waar de BTW-administratie betrokken wordt van bij de start. Langs de andere kant, de intentie is om het idee verder te zetten waardoor traditionele BTW een andere connotatie krijgt. De geldstromen kunnen dan lokaal beheerd worden, hierin is vooral belangrijk dat bedrijven en consumenten dichter bij elkaar gebracht worden met hiertussen de sociale organisaties die de fondsen ontvangen. Op deze manier kan de BTW administratie afgebouwd worden en de staat kosten besparen. In dynamisch opzicht worden de sociale organisaties de BTW-ontvangers, het concept fungeert hierin als een neutraal verdeelcentrum. Dit alles kan in een fasenplan omgezet worden, we starten bij de eerste stap.


U stelt vereenvoudiging na te streven maar maakt een tweedeling tussen het concept en het organisme van waaruit de tegenprestaties geregeld worden (ic TTC). Is dit niet tegengesteld aan de beoogde vereenvoudiging? Waarom niet alles vanuit hetzelfde concept organiseren?


Terechte vraag, hiervoor zijn verschillende redenen te geven. In de eerste plaats is TTC een voorbeeld maar niet limitatief, iedereen kan een dergelijke entiteit beheren en gefinancierd worden door het concept. We trachten dus het concept volledig neutraal te houden zonder kosten. Tegelijkertijd geeft deze setup aanleiding om het ook over andere dingen te kunnen hebben, dit heeft vooral te maken met een beter begrip omtrent monetaire systemen. Een en ander kadert binnen een globaler plan inzake een ‘monetaire reset‘ en bijhorende hervormingen. Met het concept trachten we dit te simuleren opdat het finaal duidelijk mag worden dat economie niet enkel om geld gaat maar om menselijke waarden. Het zou ons in deze fase te ver leiden om dit alles te willen toelichten, het is een deelaspect van het plan dat we praktisch inzichtelijk willen maken middels deze aanpak. De intentie is om ook workshops en voordrachten te organiseren omtrent deze materie waardoor het belang van kennisdeling en communicatie geaccentueerd kan worden. Kortom, de tweedeling heeft vooral tot doel om de neutraliteit van de ‘spaarpot’ te vrijwaren.


Er bestaan veel ‘crowd funding’ systemen, ze komen in alle maten en gewichten waardoor versnippering en verzadiging ontstaat, meen ik. In hoeverre kan uw concept daar een rol in spelen? Anders gezegd, is het concept slechts een volgende in de rij of is er nog meer te verwachten dan wat tot hiertoe bericht staat op deze website?


Er is inderdaad nog veel meer te verwachten op langere termijn, het concept werkt hierin als een katalysator die een dynamiek op gang wil brengen. Het start bij de eenvoudige modules zoals de ‘bijdrage op factuur’. Het succes hangt af van de co-creatieve samenwerking waartoe we uitnodigen en charmeren, uiteindelijk wil het concept een overkoepelend organisme worden. Alle vormen van ‘crowd funding’ kunnen hieronder ressorteren waardoor een aantal ook kunnen wegvallen. Op deze manier trachten we tijd vrij te maken opdat organisaties zich meer met hun kerntaken kunnen bezighouden. Door de krachten te bundelen kan binnen het sociale landschap meer coherentie bereikt worden, een joined venture in functie van de doelstelling. De factor geld is hierin vaak een spelbreker, de economische malaise is daar de getuigenis van. Dit alles kunnen we onderbouwen met het nobele studiewerk van velen waarvan we de praktische manifestatie willen zijn. Het is als een ‘go with the flow’ proces waar mensen vrij zijn om op de kar te springen of ook niet. We menen dat hier nog gigantisch veel werk op de plank ligt, de ervaring leert ons dat.


We horen maar al te vaak dat dergelijke plannen een handig middel zijn om zich persoonlijk te verrijken, het geval van Amnesty International waarbij exhorbitante boni worden uitgedeeld is slechts een voorbeeld. Hoe gaat u zoiets vermijden? Anders gezegd, zijn er specifieke elementen die het vertrouwen in ‘crowd funding’ kunnen verbreden? Ik kan slechts voor mezelf spreken maar neem doorgaans een andere weg als ik ‘collecteurs’ in de verte zie staan. Uiteraard jammer maar misschien heeft men dat enkel aan zichzelf te danken? De slechten verpesten het vaak voor wie het wel ernstig neemt, meen ik.


Kunnen slechts uw bezorgdheid delen, geld is een vreemd fenomeen en dan moet altijd opletten dat nobele ideeën niet gekaapt worden door eigenbelang. Om deze risico’s in te perken benchmarken we graag bij anderen, het wiel opnieuw uitvinden heeft weinig zin, denken we. Wat we wel doen is alles in een ‘open source’ presenteren, dit wil zeggen dat de volledige boekhouding ‘on line’ komt. Iedereen mag dit zien en ook komen controleren, dit idee trachten we ook te projecteren naar hen die de gelden effectief ontvangen. Ook een geconsolideerde rapportering wordt hierdoor mogelijk opdat de bevolking duidelijk kan volgen hoe het geld wordt besteed.

Of we hiermee al het ‘onkruid’ uitroeien, kunnen we slechts hopen en vooral te maken met de personen die het systeem absoluut willen misbruiken. Belangrijker is misschien is de inherente doelstelling van het concept, we willen net aantonen dat we niet achter geld dienen te lopen maar dat geld voor ons zou moeten werken. Geld wordt hierdoor een communicatiemiddel dat ons samenbrengt, niet andersom zoals dat binnen het hedendaagse denkkader nog het geval is. Uiteindelijk zijn deze denkkaders niet vergelijkbaar, het concept wil uiteindelijk het wederzijdse vertrouwen herstellen, het start bij de intentieverklaring. Ook belangrijk is de snelheid van de beslissingen die we nemen, mensen willen mi ook een direct resultaat zien. Ook dat kan het vertrouwen aanzwengelen, net zoals participatie van de deelnemers mogelijk wordt zonder onze eigenheid te verliezen.


Stel dat we met ons bedrijf willen meehelpen aan uw plan, hoe gaan we dan praktisch te werk? Vergt dit veel voorbereiding en papierwerk?


Integendeel, het is de eenvoud zelve. We werken niet met contracten maar op basis van wederzijds vertrouwen. In principe hoeven we elkaar zelfs niet te zien en kan u intern uw systemen aanpassen opdat de bijdrage op factuur geregeld wordt. Idealiter komen we natuurlijk wel even samen wat ons de kans geeft om uw bedrijf te leren kennen. Dit geeft ons onmiddellijk de gelegenheid om te evalueren welke tegenprestatie we zouden kunnen leveren, een zogeheten ‘quick audit’ volstaat in de meeste gevallen. Dit alles is een kwestie van afspraken, extra vragen worden zo snel mogelijk beantwoord en we evalueren de samenwerking regelmatig. De sociale relatiebeheerder is uw eerste aanspreekpunt. Ergo, we zijn nu al vertrekkensklaar en hopen alvast op een vruchtbare samenwerking.


Zoals ik het begreep is deze ‘mise en place‘ slechts een deel van een globaler plan, u maakt tevens melding van ‘sociaal geld’. Kan u daar al meer over kwijt?


Dat klopt, met de ‘mise en place’ willen we het financieringsvehikel op gang trekken waarna we het idee van ‘sociaal geld‘ verder kunnen ontwikkelen. In de eerste plaats is het kunst om hiervoor de nodige partners te vinden, dit is een voorwaarde aangezien verschillende spelers hierbij betrokken worden. De grote lijnen kunnen we al meegeven in de sectie ‘globaal plan‘, we zoeken dan ook continu naar co-creatieve samenwerking met al wie daar interesse in toont. (lees verder)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s