Sociaal geld (financieringsvehikel)

In het verlengde van de ‘mise en place‘ is het idee ontstaan om ‘sociaal geld’ in te voeren, dit project is iets tijdsintensiever om te ontwikkelen maar beslist niet minder interessant. De twee modules behoren tot een globaal plan dat veel verder reikt dan we hier kunnen weerspiegelen. Met het ‘sociale geld’ brengen we mensen dichter tot elkaar opdat meer sociale cohesie bekomen wordt. Verschillende partijen worden gebundeld in een co-creatieve sfeer waarbinnen we elkaar aanmoedigen om nog nog meer elementen toe te voegen. Ook hier fungeert geld als communicatie- of bindmiddel, tegengesteld aan de verdeeldheid dat geld maar al te vaak induceert.

Abstract

Het basisconcept is principieel eenvoudig, in het verlengde ontstaan een aantal dynamieken die het systeem spontaan bekrachtigen. In de eerste plaats wordt ‘regulier geld’ gewisseld voor ‘sociaal geld’ waarmee goederen en diensten aangekocht worden bij diegenen die het sociale marketingplan onderschrijven. Het ‘sociale geld’ geeft recht op extra kortingen waar we speels mee omspringen en het sociale geld maakt geen zichtbaar verschil tussen arm en rijk. Het sociale geld voorziet wel in een extra tegemoetkoming voor de minderbegoeden, dit gebeurt bij wat we het ‘wisselkantoor’ noemen. Het is de eenvoud zelve, iemand met een lager inkomen krijgt aan de bron meer sociaal geld dan er ingestoken wordt, zo geeft iemand bv 90,00€ regulier geld aan het wisselkantoor en krijgt 100,00€ aan sociaal geld in retour. Met dit eenvoudige concept gaan we aan de slag, een rudimentaire schets geeft hier richting aan waarna we nog meer elementen en detail zullen toevoegen.

Brainstorm

Het grote voordeel is dat we het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden, in praktijk bestaan immers tal van soortgelijke systemen die werken met electronische bank- of klantenkaarten. Anders gezegd, technisch gezien kunnen we hierop verder bouwen en onmiddellijk met verschillende partijen samenwerken, het bundelen van onze competenties staat immers centraal in het concept. Het enige verschil is dat we hier een sociale dimensie aan toevoegen, tegelijkertijd spoort het ook aan om tot een uniform systeem te komen waar alle partijen aan winnen. De bank krijgt wel een sleutelrol aangezien zij alle financiële transacties binnen het globale netwerk beheren, hierdoor wordt de bank als een tussenpersoon zoals ze deze kerntaak had bij oorsprong. Het komt er dus op aan om de modaliteiten goed te krijgen, net zoals de criteria en geldstromen. Aangezien alles volledig electronisch verloopt, kunnen we zeer flexibel omspringen met het totale systeem, het vereist ‘slechts’ een aantal drukken op de knop en aangepaste software.

Staffel

In de eerste plaats stellen we een staffel samen waarin een ‘progressieve korting’ verwerkt zit, een methode analoog met het progressieve stelsel van de personenbelasting. Simpel gesteld, regulier geld wordt geruild voor sociaal geld in verhouding tot de persoonlijke situatie, armeren krijgen enkel meer sociaal geld in retour. Praktisch voorbeeld, iemand ‘stort’ 100€ regulier geld en ‘ontvangt’ 120€ aan sociaal geld waarmee hij/zij aankopen kan doen. We starten met een ruwe schets, nadien evalueren we de cijfermatige haalbaarheid maar het idee blijft hetzelfde.

Proton

Praktisch gezien kunnen we dit regelen via een soort van ‘protonsaldo’, dit kan opgeladen worden aan de bankautomaat waardoor er geen extra bankkaarten nodig zijn. Per individu kan een parameter ingesteld worden opdat de progressieve korting correct wordt toegepast, de klant bepaalt zelf het bedrag dat hij/zij wil opladen. Het is uiteindelijk een eenvoudig verhaal, alle gegevens worden verzameld die later nog van pas zullen komen. In het verlengde ontstaat een ‘tweeledigheid’, de zichtbare en de onzichtbare korting. De protonkaart geeft recht op extra kortingen in winkels maar ook dienstverleners kunnen het concept onderschrijven, dit is de zichtbare korting die voor iedereen gelijk is. De onzichtbare korting werd reeds ontvangen bij het opladen van de protonkaart, op deze manier brengt het sociale geld ‘arm en rijk’ dichter bij elkaar op een anonieme manier.

Flexibiliteit

De voorgestelde staffel is geen star gegeven, de percentages kunnen aangepast worden naargelang keuze. Hetzelfde geldt voor de kortingen voor goederen en diensten die met het sociale geld betaald worden, dit betekent dat we uiterst creatief met het systeem kunnen omspringen. Ook nieuwe elementen kunnen hieraan toegevoegd worden, het geeft ons een waaier aan mogelijkheden. Vooraleer we hier verder op ingaan, dient echter het financiële plaatje ook te kloppen. (wordt vervolgd)

Advertenties